Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII

 

Energia Biomasy

 

                

 

Termall Energy Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę elektrociepłowni na biomasę wraz z niezbędną infrastrukturą w Pyrzycach"

 

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich na podstawie umowy zawartej w dniu 11 stycznia 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie, a Termall Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie Projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę elektrociepłowni na biomasę wraz z niezbędną infrastrukturą w Pyrzycach ” nr RPZP.02.10.00-32-A088/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 39.247.237,09 PLN a wysokość dofinansowania 15.954.161,42 PLN. Termin zakończenia realizacji inwestycji: wrzesień 2018 r.

 

Głównym celem projektu jest budowa elektrociepłowni na biomasę w Pyrzycach służącej wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę budynku elektrociepłowni wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu jak również dostawę i montaż kompletnej technologii wysokosprawnej kogeneracji dla elektrociepłowni na biomasę.

 
W efekcie realizacji projektu nastąpi produkcja energii elektrycznej jak i cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.

 

 

Energia Wiatru

 

 

Lista projektów związanych z energetyką wiatrową:

 

 

  Nazwa projektu   Moc         Lokalizacja   Status
 Głuchów  40 MW Polska/woj. łódzkie  zrealizowany
 Pajęczno  30 MW  Polska/woj. łódzkie  w przygotowaniu
 Gorzów Śląski  4 MW Polska/woj. opolskie  w przygotowaniu