Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

 

 Enwind Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa
ogłasza niepubliczne przetargi nieograniczone na:

 

 

1. WYKONANIE USŁUG PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY DROGOWEJ, FUNDAMENTÓW I UŁOŻENIE KABLI SN W RAMACH PROJEKTU INWESTYCYJNEGO „BUDOWA FARMY WIATROWEJ W GMINIE GŁUCHÓW ETAP I - 20 MW” 

 

 

 

2. WYKONANIE USŁUG PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU INWESTYCYJNEGO „BUDOWA FARMY WIATROWEJ W GMINIE GŁUCHÓW ETAP I - 20 MW” 

 

 

 

3. DOSTAWĘ Z MONTAŻEM TURBIN WIATROWYCH W RAMACH PROJEKTU INWESTYCYJNEGO „BUDOWA FARMY WIATROWEJ W GMINIE GŁUCHÓW ETAP I - 20 MW ” 

 

 

Postępowania prowadzone są zgodnie z art. 701-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 z p. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Współfinansowanych ze Środków Publicznych przez ENWIND Sp. z o.o. Organizatorem postępowania jest Termall Energy Sp. z o.o. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora ul. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów, Sekretariat Biura Zarządu, I piętro do dnia 12.11.2012r. godz. 11:00.
Zamówienia realizowane są w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „BUDOWA FARMY WIATROWEJ W GMINIE GŁUCHÓW ETAP I - 20 MW”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu 2/POIiŚ/9.4/2010 w ramach Działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.