Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

 

                                         

            

 

Postępowanie na realizację zamówienia pn.:

 

"Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę elektrociepłowni na biomasę wraz z niezbędną infrastrukturą w Pyrzycach"

 

Termin składania ofert:  

           Do dnia 20.07.2017                                                                                         

               

 Plik ogłoszenia:  

           Ogłoszenie o zamówieniu (data publikacji na stronie Zamawiającego: 2017-06-19)  

              Treść ogłoszenia została zmieniona - zmiana z dnia 27.06.2017r.

               (data publikacji na stronie Zamawiającego: 2017-06-27)  

              Treść ogłoszenia została zmieniona - zmiana z dnia 06.07.2017r.

              (data publikacji na stronie Zamawiającego: 2017-07-06)

              Treść ogłoszenia została zmieniona - zmiana z dnia 11.07.2017r.

              (data publikacji na stronie Zamawiającego: 2017-07-11)

 

Załączniki do ogłoszenia:   

                   Załączniki do ogłoszenia (data publikacji na stronie Zamawiającego: 2017-06-19)                          

 

Pliki z informacjami:   

 

Nr.            Data                             Opis

  1.      2017-06-26   Informacja nr 1 z dn.26.06.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                         2.      2017-06-29   Informacja nr 2 z dn.29.06.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                         3.      2017-06-29   Informacja nr 3 z dn.29.06.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                         4.      2017-07-03   Informacja nr 4 z dn.03.07.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                         5.      2017-07-06   Informacja nr 5 z dn.06.07.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                         6.      2017-07-07   Informacja nr 6 z dn.07.07.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                         7.      2017-07-07   Informacja nr 7 z dn.07.07.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                         8.      2017-07-11   Informacja nr 8 z dn.11.07.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                         9.      2017-07-12   Informacja nr 9 z dn.12.07.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                       10.      2017-07-14   Informacja nr 10 z dn.14.07.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                       11.      2017-07-18   Informacja nr 11 z dn.18.07.2017r dot. pytań i odpowiedzi

                                       12.      2017-09-06   Informacja o unieważnieniu postępowania


Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich na podstawie umowy zawartej w dniu 11 stycznia 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie, a Termall Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

o dofinansowanie Projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę

elektrociepłowni na biomasę wraz z niezbędną infrastrukturą w Pyrzycach ” nr RPZP.02.10.00-32-A088/16-00 w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie

wykorzystania odnawialnych źródeł.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 39.247.237,09 PLN a wysokość dofinansowania 15.954.161,42 PLN.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: wrzesień 2018 r.

Głównym celem projektu jest budowa elektrociepłowni na biomasę w Pyrzycach służącej wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej
w

wysokosprawnej kogeneracji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę budynku elektrociepłowni wraz z przyłączami i zagospodarowaniem

terenu jak również dostawę i montaż kompletnej technologii wysokosprawnej kogeneracji dla elektrociepłowni na biomasę.

W efekcie realizacji projektu nastąpi produkcja energii elektrycznej jak i cieplnej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE.